Mobbing w miejscu pracy

Odszkodowanie za mobbing – przy rozwiązaniu umowy

Karolina Sikorska        18 listopada 2019        Komentarze (0)

Jak już wiesz, doszło do zmiany przepisów prawa w zakresie odszkodowania w związku z mobbingiem. Nie ma już obowiązku rozwiązania stosunku pracy, jednak nadal może to zaistnieć. O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz z tego powodu odejść? Po pierwsze, musisz wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Kolejno, musisz zdecydować, jak zamierzasz odejść, znaczy w […]

Czy warto iść do sądu z mobbingiem?

Karolina Sikorska        08 listopada 2019        Komentarze (0)

Zawsze, kiedy spotykam się z Klientem skarżącym się na doświadczanie mobbingu, pada jedno magiczne pytanie. Czy warto iść do Sądu? Ja zawsze odpowiadam, że TAK 🙂 i bynajmniej nie dlatego, że ja będę mieć pracę 🙂 Dlatego, że nawet jeśli nie wszystko pójdzie po Twojej myśli, to walczysz! walczysz o swoją godność i o swoje […]

Molestowanie seksualne a mobbing

Karolina Sikorska        04 listopada 2019        Komentarze (0)

Molestowanie jest jedną form dyskryminacji – ze względu na płeć. Zawiera w sobie nieakceptowane zachowania o podłożu seksualnym, które naruszają godność osoby molestowanej. Towarzyszyć im może zastraszanie, upokorzenie, wrogość czy agresja. Mogą przejawiać się w zachowaniach werbalnych bądź niewerbalnych. Do przejawów molestowania należą takie zachowania jak: niestosowne uwagi dotyczące ubioru, wieku, lubieżne spojrzenia, dotykanie, gesty […]

Społeczne konsekwencje mobbingu

Karolina Sikorska        02 listopada 2019        Komentarze (0)

Najczęściej, kiedy mówimy o mobbingu, widoczne są skutki u osoby go doświadczającej. Jednakże prócz cierpienia ofiary mobbingu, cierpieć może również organizacja. Mobber chroni zakład pracy, aby informacje z wewnątrz nie wyszły poza ramy zakładu. Albowiem, gdy tylko informacje o występowaniu tego zjawiska w firmie dotrą na zewnątrz, przedsiębiorstwo stopniowo zacznie tracić dobrą reputację. Może dojść […]

CIERPIENIE OFIARY MOBBINGU

Karolina Sikorska        31 października 2019        Komentarze (0)

Mobbing w psychologii Mobbing w psychologii, określany jest jako zjawisko ze sfery komunikacyjnej. Jest to wroga, zła i nieetyczna komunikacja między jednym pracownikiem lub grupą pracowników a innym, który stał się celem ataków. Takie zachowania występują często i przynajmniej przez pół roku. Skutkiem tego zjawiska jest psychiczne, psychosomatyczne i społeczne cierpienie ofiary. Mobbing może być […]