Mobbing w miejscu pracy

Historia Kuby

Karolina Sikorska        29 października 2019        Komentarze (0)

Opowiem Tobie historię: Kiedy zaczynałam pracę w Stowarzyszeniu Antymobbingowym, wolontariuszem był Kuba.  Na co dzień, wówczas pracował w jednym z biur. Był wówczas studentem prawa. Podczas udzielanych porad prawnych, poprosił mnie, jako swoją szefową, aby nie dostawać spraw związanych z mobbingiem. Uważał bowiem, że mobbing nie istnieje i wszystkie relacje w pracy można rozwiązać i […]

Mobbing w placówkach medycznych

Karolina Sikorska        10 grudnia 2018        Komentarze (1)

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku byłam gościem 7 Kongresu Prawa Medycznego w Krakowie. Całość Kongresu miała miejsce w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Zostałam poproszona o wygłoszenie wykładu na temat mobbingu w placówkach medycznych. Główną tematyką Kongresu były błędy w sztuce medycznej i najnowsze zmiany w prawie odnoszącym się do medycyny. Jak powiedział jeden z […]

Mobbing a działanie

Karolina Sikorska        25 marca 2018        Komentarze (0)

Jestem członkiem grupy na Facebooku „Uwaga mobber w szkole!”, gdzie członkowie grupy dzielą się doświadczanymi przez siebie niepożądanymi działaniami i zachowaniami, jakich doznali ze strony ich sprawców. Część z prezentowanych zachowań faktycznie może być mobbingiem, część niestety nie. Jednak, kiedy rozmawiam z osobami potrzebującymi i opowiadają mi oni o swoich doświadczeniach, pytam na kolejnych etapach, […]

Dlaczego występuje mobbing?

Karolina Sikorska        15 czerwca 2017        Komentarze (0)

W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to, co jest powodem występowania zjawiska mobbingu. Wśród przyczyn wskazuje się czynniki zarówno społeczne, indywidualne, organizacyjne, związane z cechami osobowościowymi oraz pozycją mobbera i ofiary. Zdaniem H. Szewczyk w doktrynie wyróżnia się trzy kategorie czynników, które sprzyjają powstaniu mobbingu w miejscu pracy: czynniki makrospołeczne, w szczególności bezrobocie, korupcja, […]