Mobbing

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile tak naprawdę ma trwać mobbing, aby uznać, że faktycznie miał miejsce? Z definicji kodeksowej, nie wynika granica czasowa, która spełniałaby wymóg „długotrwałości”. Jedynie z literatury przedmiotu, w tym Encyklopedii mobbingu Heinza Leymann’a wynika, że okres ten to co najmniej 6 miesięcy. Wynika tak z prowadzonych badań nad mobbingiem. Wyszło z […]

Ofiara i sprawca mobbingu

Karolina Sikorska        12 lutego 2020        Komentarze (0)

Zapewne znasz już definicję mobbingu, o której mowa w art. 94[3] § 2 K.p. Zgodnie z nią, mobbing oznacza działania lub zachowania: dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, powodujące izolowanie […]

Mobbing i molestowanie w Teatrze Bagatela?

Karolina Sikorska        15 listopada 2019        Komentarze (0)

Od kilku dni cała Polska żyje doniesieniami o mobbingu i molestowaniu seksualnym w Teatrze Bagatela w Krakowie. Aktualnie dyrektor Teatru jest na urlopie i zostało wszczęte postępowanie zmierzające do odwołania go z funkcji Dyrektora. Co się wydarzyło? „W moim przypadku było to całowanie w usta, język w uchu, dotykanie, opowiadanie, co będzie ze mną robił” […]

Mobbing to nie dyskryminacja

Karolina Sikorska        23 października 2019        Komentarze (0)

Sławomir Nitras regularnie traci część pensji, bo marszałek Sejmu uznaje, że zachował się w sposób niegodny i nieprzystający do roli posła Rzeczpospolitej. Nie wiem, za co zostałem ukarany – mówi poseł Nitras. Może pani zapytać o to marszałek Witek, bo to ona zdecydowała o tym. Ja po prostu nie wiem. Z artykułu wynika, że poseł o […]

MOBBING – NIE JEST CHOROBĄ, ALE JEGO  SKUTKI – TAK! – wywiad ze mną :)

Karolina Sikorska        14 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Rozmowa z Karoliną Sikorską – Bednarczyk, specjalistką prawa pracy. Prezesem Stowarzyszenia Antymobbingowego, im. Barbary Grabowskiej. Wywiad przeprowadziła Pani Sylwia Chodorowska-Kozień – dziękuję 🙂  ***  S. Ch.-K. – jestem zdrowa czy mobbingowana? Po co mi dokumentacja medyczna? – Karolina Sikorska – Bednarczyk: O mobbingu mówimy wówczas, gdy pracownik doznaje działań lub zachowań ze strony mobbera, o […]