Chaos organizacyjny to nie naruszanie obowiązków pracowniczych ani mobbing

Karolina Sikorska        10 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Ostatnio zgłosił się do mnie Klient, notabene mój kolega ze szkoły, który stwierdził, że czuje się w pracy mobbingowany. Zapytany o przesłanki tego mobbingu, wskazał, iż nie wiadomo kto ma wydawać polecenia służbowe, ani kogo mają słuchać. Niby wszyscy mają zakresy obowiązków, ale przełożony wydaje im dodatkowe polecenia służbowe, wymagając ich natychmiastowego wykonania, mimo, że nie wszystkie mieszczą się w tym zakresie.

Najgorsze, że prowadzi to do animozji w zespole pracowników i każdy obwinia kolegę/koleżankę za wykonanie bądź nie obowiązku, jaki został im wydany do wykonania.

Wszystko podobno zaczęło się, gdy nastał nowy dyrektor komórki i zaczął wybierać sobie do zespołu nowych/zaufanych pracowników. I choć przy mobbingu nie jest konieczne wskazanie początku niepożądanych zachowań, to właśnie z tym wydarzeniem kolega łączy negatywne działania i zachowania przełożonego.

Pytałam o przesłanki mobbingu, czy występuje ośmieszanie, zastraszanie, czy był izolowany od zespołu współpracowników? Wszystkiemu zaprzeczył. Wskazał jedynie na wydawanie poleceń podniesionym głosem oraz chaos organizacyjny.

Odesłałam Kolegę z kwitkiem 🙂

Mobbing to zdarzenie prawa pracy, które ma ściśle określone w Kodeksie pracy przesłanki i muszą one występować łącznie (na dodatek), aby można było stwierdzić niepożądane zachowanie przełożonego mobbingiem.

W przypadku chaosu, kiedy nie wiadomo kto za co odpowiada, jakie ma obowiązki, itp. może dochodzić do nieprzyjemnych sytuacji, a nawet konfliktów w zespole. Mogą pojawiać się zachowania naruszające obowiązki pracownicze, jak np. przeciążenie pracą, brak wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, konieczność wykonywania obowiązków innych aniżeli wynikających z zakresu czynności, naruszanie zasad współżycia społecznego, etc. Jednakże nie można ich nazwać mobbingiem.

Chaos organizacyjny jest bardzo utrudniający życie, budzi wątpliwości i wypala zawodowo. Aby jego uniknąć należy zweryfikować w dokumentach wewnętrznych (takich jak statut czy regulamin firmy) jaka jest struktura organizacyjna firmy, kto za co odpowiada. Kolejno należy na piśmie! zwrócić się do wyższych przełożonych z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości, które utrudniają wykonywanie własnych obowiązków. Pamiętać też należy o tym, że jak wydane polecenie służbowe narusza zdrowie i życie pracownika to, zgodnie z art. 210 K.p., pracownik może odmówić jego wykonania bez żadnych konsekwencji. 

W skrajnych sytuacjach, kiedy chaos organizacyjny faktycznie utrudnia pracę, pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniami charakterystycznymi dla naruszania obowiązków pracowniczych, w tym może zwolnić się z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika (w myśl art. 55§1¹ k.p.). 

O tym, czym jest mobbing pisałam już na blogu tutaj i tutaj. To wbrew pozorom bardzo ważne.

Potem słyszy się, że z mobbingiem nie można wygrać, itp. A wystarczy dobrze rozpoznać zjawisko, z jakim mamy do czynienia. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: