Dowód z nagrań w sprawie o mobbing

Karolina Sikorska        05 czerwca 2018        Komentarze (0)

Problemem z sprawach mobbingowych bardzo często jest zebranie dowodów. Skąd je wziąć, skoro większość zachowań ma miejsce w gabinecie przełożonego, a pracownicy boją się opowiedzieć, o tym czego doświadczałeś.

Osoby bardziej świadome zaczynają nagrywać rozmowy, ale czasem pojawia się strach, czy jest to zgodne z prawem.

O dowodach w postępowaniu cywilnym, czyli tym, według których ocenia się sprawy dotyczące mobbingu, stanowi art. 227 K.p.c, mówiący, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Fakty te, które mogą mieć również formę dokumentu są następnie oceniane przez Sąd przez pryzmat własnego przekonania sądu, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału. Sąd ocenia wiarygodność danego dowodu i jego moc – przydatność dla rozstrzygnięcia sprawy (wg. art. 233 par. 1 K.p.c.).

Z kolei dowód z nagrań został dodany na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującej od 8 września 2016 roku. W myśl art. 308 K.p.c. dowody z innych dokumentów, w tym tych, które zawierają zapis obrazu lub dźwięku oraz obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz dowodzie z dokumentów.

Dotychczas było tak, że Sąd oceniał dowód z nagrań, jak każdy inny dowód, jednak z pewną dozą ostrożności. Dociekał, czy dowód ten pozyskano za wiedzą drugiej strony, czy też bez niej. Kolejno przyjmowano, że skoro na nagraniu jest osoba nagrywająca i nie doszło do przekroczenia uprawnień tej osoby, bądź podłożenia faktycznego podsłuchu (za pomocą pluskwy, czy innego urządzenia szpiegowskiego).

Sąd Apelacyjny w Łodzi, w 2016 roku uznał z kolei, że “zgadza się z tą linią orzecznictwa, która zakłada możliwość skorzystania w procesie sądowym z dowodu z nagrań, nawet jeżeli nagrań tych dokonano bez wiedzy i zgody jednego z rozmówców (sygn. akt I ACa 1653/15). Sąd uznał, że takie regulacje są korzystne zwłaszcza wówczas, gdy z różnych powodów strona ma utrudnione udowodnienie zaistniałych sytuacji”.

Z pomocą przyszedł Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 22 kwietnia 2017 r., w sprawie II CSK 478/15 orzekł, iż dowód z potajemnego nagrania, nie może zostać odrzucony bez wcześniejszej oceny sądu pod kątem jego walorów procesowych. Dopiero przeprowadzony dowód może być oceniony pod kątem wartości dowodowej jego treści, w tym wpływu na formułowane wypowiedzi ewentualnych prowokacji bądź sugestii stosowanych w jej toku przez nagrywającego, a także tego, czy nagranie zawiera całość wypowiedzi uczestniczących w rozmowie osób, czy zachowuje ciągłość i umożliwia ocenę, że jest wierne i autentyczne, co zazwyczaj wymaga skorzystania z pomocy biegłych.

Z całym wyrokiem, w tym stanem faktycznym i pełnym uzasadnieniem, możesz zapoznać się tutaj.

 

Ważne! 

 

Pamiętaj, że możesz nagrywać rozmowy, jeśli nie masz możliwości inaczej udowodnić doznawanych działań i zachowań. Nie możesz jednak manipulować przy nagraniu i prowokować do korzystnych dla siebie wypowiedzi. Po uzyskaniu nagrania prześlij je firmie, która zgrywa nagrania i przetrzymuj ostrożnie, aby można było wykorzystać je jako dowód w Twojej sprawie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: