Fakty a nie oceny podstawą w sprawie o mobbing

Karolina Sikorska        10 marca 2019        Komentarze (0)

W SPRAWACH O MOBBING ISTOTNE SĄ FAKTY!

Prowadząc sprawy o mobbing obserwuję różne zachowania uczestników procesu. Wielokrotnie zdarza się, mimo omawiania spraw i przygotowywania się do nich, w trakcie sprawy, opowiadanie o własnych uczuciach, emocjach czy prezentując własne opinie. 

Czym się różni fakt od opinii? 

Fakt to zaistniały stan rzeczy, a w rozumieniu potocznym wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wówczas, kiedy już wydarzą się. Fakt musi być prawdziwy i musi istnieć możliwość jego weryfikacji (udowodnienia go konkretnymi środkami dowodowymi).  Można go stwierdzić na podstawie obserwacji.

Opinia to subiektywne zdanie pewnej osoby na temat jakiejś sprawy, rzeczy. Jest wyrażeniem swoich myśli na dany temat, jak my to widzimy i co my o tym myślimy.

Fakty i opinie w postępowaniu sądowym 

W postępowaniu przed sądem, w sprawach o mobbing, pracownik zobowiązany jest opisać konkretne zachowania, które obiektywnie wypełniają definicję mobbingu. Dochodząc swojego roszczenia z tytułu mobbingu, pracownik musi wykazać w procesie następujące fakty:

 1. zaistnienie mobbingu – czyli zachowania i działania  …,
 2. brak przeciwdziałania mobbingowi,
 3. wystąpienie rozstroju zdrowia, bądź innych skutków mobbingu czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu mobbingu,
 4. związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanymi wyżej elementami.

Odnośnie punktu 1, Sąd będzie pytał:

 1. co się wydarzyło? konieczne jest więc opisanie zaistniałej sytuacji, dokładnie kto co powiedział, kto co zrobił, np. zostałam wezwana do gabinetu i polecono mi czekać na wezwanie, czekałam 3 godziny na wejście, mimo że inne osoby w tym czasie wchodziły bez wezwania;
 2. kiedy to się wydarzyło? konieczne jest określenie czasu, kiedy opisywane wydarzenia miały miejsce. Nie musi to być dokładna data, acz jednak jakieś przybliżone wskazanie czasu byłoby wskazane, np. było to w czasie obchodów Święta Niepodległości, albo wtedy, gdy szykowaliśmy się do podsumowania roku, albo konkretna data;
 3. kto w tym uczestniczył? konieczne jest podanie danych personalnych osób, np. Pani Jolanta sekretarka była świadkiem, czy byli w tym pomieszczeniu wszyscy pracownicy działu marketingu;
 4. na czym polegały zachowania objęte definicją mobbingu – poszczególne jej elementy, takie jak poniżanie, zastraszanie, ośmieszanie czy eliminowanie z zespołu współpracowników – własnymi słowami należy wskazać jak rozumie się poszczególne przesłanki i jakie sytuacje o nich świadczyły?;
 5. jak oceniasz siebie jako pracownika teraz i w czasie, w którym doświadczałeś niepożądanych sytuacji? ma to na celu wykazanie między innymi obniżonej przydatności zawodowej pracownika?

Odnośnie punktu 2, Sąd będzie pytał, czy pracodawca przeciwdziałał mobbingowi i na czym to przeciwdziałanie polegało? Czy skorzystałeś z tej formy oferowanej przez pracodawcę? jeśli nie, to dlaczego?

Odnośnie punktu 3, aby udowodnić wystąpienie rozstroju zdrowia, Sąd będzie badał:

 1. co się działo z Twoim zdrowiem, kiedy dochodziło do opisywanych wcześniej sytuacji? np. kiedy na mnie krzyczał przełożony, odczuwałam silne bóle głowy, serce waliło mi jak szalone, itp;
 2. czy i kiedy poszłaś do lekarza, do jakiego specjalisty?
 3. jakie było pierwsze rozpoznanie?
 4. jakie leki zostały Tobie zapisane i czy je zażywałaś? w jakiej dawce?
 5. czy i kiedy wystąpiła poprawa Twojego zdrowia?
 6. czy rozwiązałeś umowę o pracę i dlaczego?
 7. uwaga! to jest ważne pytanie – Sąd zapyta dlaczego, mimo doznawania niepożądanych zachowań nie rozwiązałeś/aś umowy o pracę? jest to o tyle ważne, że określa, czy faktycznie mówisz prawdę, jak i bada Twoje motywy do założenia sprawy sądowej;

Odnośnie punktu 4 niezbędne jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy doświadczanymi działaniami i zachowaniami a skutkami, jakie u Ciebie wystąpiły. Sąd, a kolejno biegli sądowi będą sprawdzać, czy Twój stan zdrowia mogły wywołać te działania i zachowania, których doświadczyłeś. Czy na przykład zawał serca, którego doświadczył jeden z naszych klientów mógł wystąpić na skutek gwałtownej awantury, którą urządził mu kierownik zakładu pracy za to, że zmobilizował pracowników i przyszli do pracy w sobotę, aby wykonać ważne, dla firmy zadanie. 

Im więcej faktów podasz Ty i Twoi świadkowie, tym łatwiej będzie przekonać Sąd, że mobbing faktycznie w stosunku do Ciebie wystąpił. Niestety dla Sądu nie mają znaczenia Twoje emocje, że było Tobie przykro i że takie postępowanie przełożonego czy współpracownika wywołało u Ciebie np. płacz. Ma znaczenie jednak to, że obiektywnie takie zachowanie, jakiego doświadczyłaś/eś było społecznie niepożądane i nieakceptowane. 

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego! 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 stycznia 2015 roku (sygn. akt III PK 65/14), wskazał, iż wszelkie ogólnikowe i niedoprecyzowane określenia nie stanowią podstaw do uznania mobbingu. Zwrócił również uwagę na podstawy zarządzających, które mogą być kwalifikowane jako mobbing.

„Złośliwe, małostkowe zachowania przełożonego, który otwarcie, zmierza do zwolnienia skonfliktowanej z nim osoby […]mogą wyczerpywać znamiona mobbingu ( art.94.3§2 k.p.), zwłaszcza, gdy doprowadziły do udowodnionego rozstroju zdrowia poddanej mobbingowi osoby. Zawinione nie przeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera, które wpływa lub ” współprzyczynia się ” do ujawnionego rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem, powinno być ocenione, jako zdarzenie zwiększające lub potęgujące poczucie krzywdy pracownika poddanego mobbingowi, która wymaga zrekompensowania przez zasądzenie jednego adekwatnego zadośćuczynienia pieniężnego ( art. 94.3 §3k.p.)”

Kiedy prowadzisz notatki opisujące zachowania, jakich doświadczasz, pamiętaj, aby były one jak najprecyzyjniejsze w faktach, a nie Twoich odczuciach. Nie pisz i nie mów, że miałeś wrażenie, że Ci się przełożony przyglądał, ale opisz, że Ciebie ignorował, mimo iż stałeś w otoczeniu innych pracowników. Precyzja wypowiedzi często prowadzi do sukcesu.

Zachowaj też emocje na wodzy i choć czasami ważne jest pokazanie sądowi, że mobbing wywołał u Ciebie skutki zdrowotne, to jednak w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób. Przygotujemy te rzeczy w czasie procesu 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: