Jak udowodnić mobbing (gdy nie masz dobrych świadków)

Karolina Sikorska        25 lutego 2019        Komentarze (0)

Witaj po przerwie 🙂 

Jak zwykle, jak dużo się dzieje, to nie ma kiedy pisać. A jest tyle ciekawych rzeczy do opisania i tyle dzieje się w tematyce mobbingu … obiecuję poprawę.

Czasem jednak zdarza się tak, że nagle coś zwraca Twoją uwagę i rzucasz wszystko i musisz się tym podzielić 🙂 Tak więc, dzielę się …

Jak już wiesz, w sprawach o mobbing konieczne jest postępowanie dowodowe, a udowodnienie, że działania i zachowania, jakich doznawał pracownik, były mobbingiem, spoczywa na pracowniku. To pewnego rodzaju utrudnienie. Bo jak masz udowodnić, że niepożądane sytuacje wobec Ciebie mają miejsce, jak świadkowie – najczęściej będący jeszcze pracownikami pracodawcy – zeznają na Twoją niekorzyść?

Tą kwestię, pośrednio, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2018 roku zapadły w sprawie III PK 13/17. Treść wyroku : III PK 13-17-1 .

Sprawa dotyczyła pracownicy ubojni, w której jako działania mobbingowe podnoszono krzyk na pracownicę oraz przenoszono ją na różne stanowiska bez jej zgody, czy też obwiniano ją za negatywne działania, których ostatecznie jej nie udowodniono. Kiedy powódka straciła  przytomność w miejscu pracy nie wezwano do niej pogotowia ratunkowego, a uznano, że symuluje.

Sąd Rejonowy uznał przedstawione przez powódkę działania i zachowania mobbera, za wystarczające do zasądzenia na jej rzecz zadośćuczynienia. Jednym z dowodów, jaki Sąd dopuścił była opinia biegłych sądowych, którzy uznali, że działania i zachowania, jakie miały miejsce wobec powódki były mobbingiem i jednocześnie wywołały skutek w postaci rozstroju zdrowia. 

Jednakże Sąd Okręgowy, na skutek apelacji pracodawcy zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. Uznał tak, albowiem, jego zdaniem, powódka nie udowodniła, m.in. zeznaniami świadków, że takie działania i zachowania wobec niej miały miejsce.

O ile – nie znając akt – miałabym wątpliwości czy faktycznie zasądzić zadośćuczynienie na podstawie przedstawionych twierdzeń, o tyle uzasadnienie Sądu Najwyższego jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące.

Sąd bowiem, po pierwsze, wskazał na brakujące rzeczy, jakie są potrzebne w sprawach o mobbing. Między innymi to, że nie jest konieczne szukanie celu, dla którego mobber mobbinguje pracownika (por.wyrok Sądu Najwyższego 20 z dnia października 2016 r., sygn. akt I PK 243/15,
Baza orzeczeń SN), czy też nie wymaga, aby nękanie lub zastraszanie pracownika było zachowaniem wyjątkowym, odbiegającym znacząco od normalnych zachowań w danym miejscu pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008 nr 5-6, poz. 58).

Po wtóre, z kolei, uznał, że w sprawach o mobbing zawsze niezbędne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Opinia ta, w przedmiotowej sprawie, potwierdzała w sposób obiektywny dolegliwość uporczywego i długotrwałego nękania pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące poniżenie i ośmieszenie pracownika, izolowanie go z zespołu współpracowników. Zdaniem Sądu Najwyższego, mobbingowany pracownik jest wyizolowany z zespołu pracowniczego i ma ograniczone możliwości dowodowe; w praktyce nie może liczyć na korzystne dla niego zeznania współpracowników. W takiej sytuacji obiektywnym dowodem mobbingu może stać się dokumentacja lekarska, dotycząca leczenia psychiatrycznego pracownika. Ocena przyczyn i skutków opisanych w dokumentacji lekarskiej działań przełożonych pracownika należy do biegłych sądowych; weryfikacja przez Sąd takich ustaleń, z wyprowadzaną z nich odmienną konkluzją, powinna być poprzedzona nową opinią biegłych.

Co to oznacza dla Ciebie?

Otóż to, że aby udowodnić mobbing, kiedy nie masz dobrych świadków, którzy potwierdzą czego doświadczałeś :

  1. dobrze prowadź dokumentację wewnętrzną, taką jak własne notatki, kalendarz, czy pisma, jakie skierujesz do pracodawcy czy mobbera;
  2. zbieraj dokumentację medyczną i pilnuj, aby lekarz zapisywał nie tylko zdarzenia medyczne, ale i fakty, jakie mu opowiesz, jakich doświadczałeś w trakcie swojej pracy;
  3. dobrze przygotuj się do badania u biegłych, aby ich opinia była jak najkorzystniejsza dla Ciebie;
  4. w trakcie procesu sądowego, wnoś o powołanie biegłego sądowego ds rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – takiego, jakim ja jestem 🙂 Biegły sądowy ds. psychiatrii czy psychologii nie może stwierdzić, czy opisywane działania i zachowania mobbingiem były, a jedynie, czy wywołały skutek w postaci rozstroju zdrowia.
  5.  przepytuj świadków o fakty oraz wnoś o przesłuchanie biegłych na rozprawie;
  6. pamiętaj, nigdy się nie poddawaj i walcz do końca. Czasem tylko Sąd Najwyższy jest w stanie przywrócić sprawiedliwość.

Wynika z tego, że postępowania przed Sądem Najwyższym ewoluują w dobrym kierunku, co mnie cieszy, a obecny wyrok zostanie przeze mnie wykorzystany do wykazania Sądom w Polsce, że nie zawsze mają rację.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: