Jak wygrać z mobbingiem?

Karolina Sikorska        12 października 2017        Komentarze (0)

Ostatnio napisałam na blogu, że z mobbingiem można wygrać.  To teraz pokażę Tobie, jak to zrobić 🙂

Załóżmy, że doświadczasz mobbingu i jesteś zdecydowany na sprawę w Sądzie. Bo tylko Sąd może stwierdzić, że faktycznie to, czego doświadczasz w pracy jest mobbingiem. Nie może tego uznać ani lekarz, który Cię leczy na depresję, ani koleżanka, która ma dobre serce i dobrze Tobie radzi, nie może tego stwierdzić również komisja antymobbingowa powołana przez pracodawcę. 

Po pierwsze:

 1. sprawdź swój stosunek zatrudnienia – roszczeń z tytułu mobbingu może dochodzić jedynie pracownik (zatrudniony na umowę o pracę). Nie znaczy to, że nie możesz go doświadczać wówczas, gdy pracujesz na umowę zlecenie czy o dzieło. Jednak wtedy to nie mobbingu doświadczasz, a są naruszane Twoje dobra osobiste i właściwym do rozpoznania Twego problemu będzie Sąd cywilny.
 2. sprawdź, czy faktycznie to czego doświadczasz to mobbing. Przeanalizuj czy doświadczane zachowania bądź działania sprawcy mobbingu faktycznie miały miejsce wobec Ciebie. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 3. sprawdź, czy Twój pracodawca (zakład pracy, w którym pracujesz), ma jakieś uregulowania przeciwdziałające mobbingowi i czy jest w nich zawarta ścieżka postępowania wewnętrznego w przypadku mobbingu pracownika.

Po drugie:

 1. zbierz dowody, bądź je uporządkuj. Zobacz czy posiadasz jakieś e-maile, w których sprawca zwraca się do Ciebie w sposób niepożądany, sprawdź wiadomości w telefonie komórkowym. Zbieraj fakty, nie opinie, nie oceny danej sytuacji. 
 2. porozmawiaj z kolegami/koleżankami w pracy. Powiedź im o tym, co się działo, jeśli nie było to publicznie. Nie pytaj jednak, czy potwierdzą to w Sądzie, co ma wobec Ciebie miejsce. Nie musisz pytać osoby, która ma być świadkiem o to, czy zgodzi się nim być. Świadkiem może być każda osoba, która potwierdzi daną sytuację – dany fakt! Ona nie ma oceniać niczyjego zachowania, ma jedynie potwierdzić, czy taka sytuacja miała w ogóle miejsce.
 3. spisz wszystkie sytuacje, jakie miały miejsce, w porządku chronologicznym. Pamiętaj o dacie, opisie faktów, ewentualnych świadkach i o tym jak się czułeś w danej sytuacji. Ja nazywam to kalendarium zdarzeń, którego wzór mogę Tobie udostępnić.
 4. porozmawiaj z członkami rodziny i zapytaj, czy możesz liczyć na ich wsparcie. To bardzo ważne. Przypomnij im, jakie sytuacje miały miejsce i wytłumacz swoje zachowanie. Członkowie rodziny również mogą być świadkiem w Sądzie na okoliczność tego, co się z Tobą działo po powrocie z pracy, na jakie cierpiałeś schorzenia.

Po trzecie:

 1. sprawdź swój stan zdrowia. Jeśli chcesz dochodzić zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem musisz wiedzieć w jakim stanie jest Twój organizm zanim przystąpisz do sprawy sądowej. Poproś lekarza o zaświadczenia lekarskie o swoim stanie zdrowia i o sporządzenie opisu leczenia.
 2. skontaktuj się z psychologiem. Powiedz o swoich planach i poproś o wykonanie testów osobowościowych, jak i sprawdzających Twoją reakcję na stres. Poproś o przygotowanie opinii, która może być dowodem w sprawie.
 3. sprawdź, jak wygląda w Twojej okolicy rynek pracy. Zorientuj się w urzędach pracy, czy są oferty pracy w Twoim zawodzie. Nawet jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, czy masz sytuację pozwalającą Tobie na przebywaniu na utrzymaniu członków rodziny, lekarstwem może się okazać zmiana pracy.
 4. zdecyduj, czy chcesz dochodzić zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia, czy planujesz rozwiązać umowę o pracę. Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę wskutek mobbingu to przysługuje Tobie prawo dochodzenia odszkodowania. Sprawdź tryby rozwiązania umowy o pracę i wybierz ten, najbardziej Tobie odpowiadający.

Po czwarte:

 1. zacznij opracowywać pozew. Możesz już na tym etapie, bądź wcześniejszym, skontaktować się z prawnikiem znającym się na tematyce mobbingu, ale możesz też i wnieść ten pozew sam. Pamiętaj, że 80% wygranej sprawy to dobrze przygotowany pozew.
 2. sprawdź Sąd, do którego chcesz skierować pozew. Będzie to Sąd Rejonowy bądź Okręgowy – Wydział Pracy oraz dokładnie określ adres tego Sądu.
 3. określ, jakiej wysokości odszkodowania bądź zadośćuczynienia chcesz się domagać. Musisz umieć uzasadnić dlaczego akurat taka wysokość żądania będzie Ciebie satysfakcjonować.
 4. wskaż dokładne dane stron (powoda i pozwanego). Pamiętaj, że pozwanym w sprawach o mobbing zazwyczaj będzie pracodawca (czyli jakaś jednostka organizacyjna), stąd sprawdź dokładną nazwę i numer NIP bądź KRS pozwanego. Pamiętaj o swoim numerze PESEL i adresie do korespondencji.
 5. wskaż czego się domagasz. Czy ma to być zadośćuczynienie czy odszkodowanie i podaj, jakie inne wnioski chcesz, aby Sąd przeprowadził. Wskaż, jakie dowody zebrałeś, a jakie ma na przykład dostarczyć Tobie pracodawca bądź inna instytucja.
 6. uzasadnij swoje roszczenie. Zacznij od swojego stosunku pracy – gdzie pracowałeś, w jakich latach, na jakim stanowisku, jakie wykonywałeś czynności, co należało do Twoich obowiązków, jak i jaka była podległość służbowa. Kolejno wskaż jakie były relacje w miejscu pracy, jak i jaka atmosfera tam panowała. Następnie opisz dokładnie czego doświadczałeś, jakie fakty świadczą o stosowaniu wobec Ciebie mobbingu. Poprzyj te twierdzenia zebranymi w sprawie dowodami.
 7. podpisz pozew i załącz odpowiednie dokumenty. 
 8. wyślij pozew listem poleconym bądź złóż pozew bezpośrednio w Sądzie na biurze podawczym.

Po piąte:

 1. przygotuj się na długą i trudną batalię sądową. Niestety sprawy o roszczenia z zakresu mobbingu trwają długo. Głównie przez opinie biegłych oraz zeznania świadków.
 2. zadbaj o swoją kondycję psychiczną. Proces bywa nieprzewidywalny, świadkowie nie zawsze mówią to, co chcemy usłyszeć, stąd musisz być gotowy na wszystkie sytuacje.
 3. przygotuj sobie listę pytań do każdego świadka tak, aby pytać go o konkretne sytuacje.
 4. dokładnie opracuj tezy dla biegłego, który ma stwierdzić rozstrój zdrowia. Poczytaj na co zwrócić uwagę przy opracowaniu tezy do badań.
 5. złóż zeznania w charakterze strony spójne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Bądź opanowany, aby przekonać Sąd o swojej wiarygodności.
 6. przygotuj pismo procesowe, w którym podsumujesz wszystkie fakty i zebrany materiał dowodowy w sprawie – wystąp do Sądu o zgodę na jego złożenie.
 7. czekaj na wyrok i zapoznaj się z pisemnym uzasadnieniem stanowiska Sądu. 

Przygotowanie się do sprawy o mobbing jest wymagające. Jeśli opanujesz powyższe etapy z dużym prawdopodobieństwem będziesz mógł świętować wygraną. Możesz w trakcie rozprawy zawrzeć ugodę z pracodawcą bądź wnieść o skierowanie sprawy do mediacji. Jest to również dobre rozwiązanie. Zawsze twierdzę, że nawet najgorsza ugoda jest lepsza niż wyrok.

Zawsze możesz zwrócić się do profesjonalisty o pomoc, aby nie być z tym wszystkim sam. Wsparcie osoby znającej temat na sali rozpraw jest cenniejsze niż każda wydana na to złotówka. Pozwala także zaoszczędzić czas.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: