Mobbing w sądzie-który Sąd?

Karolina Sikorska        27 października 2019        Komentarze (0)

Dzisiaj zaczynamy cykl dotyczący mobbingu w sądzie. Będziemy pisać skuteczny pozew o zadośćuczynienie, bądź o odszkodowanie w związku z mobbingiem. Zanalizujemy już wydane orzeczenia i zwiększę Twoje szanse na wygraną.

Aby zacząć od początku – pobierz e-booka. Z niego dowiesz się, czym jest mobbing i jak go rozpoznać. To ważne, aby ustalić przedmiot postępowania. Tym samym musisz wiedzieć, czy faktycznie masz do czynienia z mobbingiem.

Kiedy już to zrobiłeś, to idziemy dalej. Gotowy?

Jeśli zdecydowałeś się występować w sprawie z pełnomocnikiem, to on będzie wiedział, który Sąd będzie właściwy. Ty sam nie musisz tego wiedzieć. Jest to o tyle ważne, że jeśli złożysz sprawę do sądu niewłaściwego, obecnie wyda on odpowiednie zarządzenia. I najpewniej przekaże sprawę do sądu właściwego. Wcześniej taki pozew podlegał odrzuceniu.

Właściwość Sądu

O właściwości sądu mowa w Kodeksie postępowania cywilnego. Wyróżniamy właściwość miejscową, rzeczową, umowną, przemienną, wyłączną, delegacyjną i funkcjonalną. Dla Ciebie znaczenie mają tylko niektóre z nich. Mianowicie rzeczowa, miejscowa i ewentualnie umowna.

Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczowa sądu określa, który sąd będzie rozpoznawał sprawę cywilną w pierwszej instancji – sąd rejonowy czy okręgowy. W zakresie właściwości rzeczowej obowiązuje zasada, że wszystkie sprawy cywilne z wyjątkiem spraw, dla których została przewidziana właściwość sądu okręgowego, rozpatrywane są w sądach rejonowych w pierwszej instancji. Dopiero, kiedy przekroczysz kwotę żądania powyżej 75 000 zł, to właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy.

W Sądzie Okręgowym będziesz mógł również założyć swoją sprawę, gdy obok roszczenia finansowego będziesz domagał się roszczeń niemajątkowych. Do takich należy żądanie przeproszenia, bądź wpłaty na cel społeczny.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli będziesz zakładać sprawę o zadośćuczynienie albo odszkodowanie w związku z mobbingiem, a jednocześnie nie będziesz domagać się roszczeń niemajątkowych – to właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy.

Właściwość miejscowa

Miejscowa właściwość sądu wskazuje, który z sądów rzeczowo właściwych jest jednocześnie w danej sprawie właściwy miejscowo. Czyli, przed który Sąd na swoim terenie możesz wnieść pozew.

Najczęściej miejscowa właściwość sądu jest ustalana według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli pozwanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, miejscowa właściwość sądu wyznacza miejsce siedziby pozwanego.

Może się zdarzyć tak, że w niektórych sprawach, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli Ciebie.

W przypadku pozwu przeciwko osobie, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski, sądem właściwym miejscowo będzie wyznaczony według jego pobytu w Polsce. Jeżeli pozwany nie ma w Polsce ani miejsca zamieszkania, ani miejsca pobytu, lub gdy jest ono nieznane, ustala się właściwość miejscową sądu według jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Powództwa przeciwko Skarbowi Państwa wyznacza się przed sądem właściwym ze względu na siedzibę państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Sąd właściwy miejscowo w sprawach pracowniczych

W sprawach pracowniczych, pracownik może pozwać, acz jedynie pracodawcę, przed wybrany przez siebie Sąd. Jednakże nie ze wszystkich sądów w Polsce 🙂 Może to być przed Sąd właściwy ogólnie – czyli sąd siedziby pozwanego. Może być sąd miejsca wykonywania pracy, zwłaszcza, gdy pracowałeś w kilku miejscach). Jak również może to być sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Właściwość umowna

Może się zdarzyć tak, że strony w zawartej pomiędzy sobą umowie, określą właściwość miejscową Sądu. Wówczas sprawa będzie miała obowiązek zawisnąć przed tym sądem z umowy. Oczywiście można próbować to zakwestionować. Zwłaszcza wówczas, gdy to sąd na drugim końcu świata. Jednak zostaw ten problem prawnikom.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: