Molestowanie seksualne a mobbing

Karolina Sikorska        04 listopada 2019        Komentarze (0)

Molestowanie jest jedną form dyskryminacji – ze względu na płeć. Zawiera w sobie nieakceptowane zachowania o podłożu seksualnym, które naruszają godność osoby molestowanej. Towarzyszyć im może zastraszanie, upokorzenie, wrogość czy agresja. Mogą przejawiać się w zachowaniach werbalnych bądź niewerbalnych.

Do przejawów molestowania należą takie zachowania jak: niestosowne uwagi dotyczące ubioru, wieku, lubieżne spojrzenia, dotykanie, gesty o charakterze seksualnym. Może to być równie składanie dwuznacznych propozycji, dopominanie się o gratyfikację w formie czynności seksualnych, demonstrowanie treści i charakterze seksualnych. Przykładem molestowania może być powieszenie w gabinecie przełożonego kalendarza z kobietami w strojach topless.

Molestowanie seksualne może być związane z dewiacjami seksualnym i być zapłonem do innych form przemocy seksualnej. Osoby molestujące często charakteryzują się osobowością narcystyczną i stawiają się ponad prawem, jak i moralnością. Należy podkreślić, że molestowanie w psychice sprawcy to cykl dewiacyjny. To sekwencja myśli, które się zazębiają, uczuć i zachowań, które są w kulminacyjnej fazie w trakcie nadużycia seksualnego. Sprawcy z reguły nie ograniczają się do jednorazowego incydentu.

Molestowanie może przybierać dwie formy:

  • szantaż seksualny – gdy między ofiarą a sprawcą są relacje zależnościowe (szef – pracownik). Awans lub zatrudnienie zależy wówczas od spełnienia prośby o charakterze seksualnym.
  • stwarzanie przyjemnych warunków w pracy – w tym przypadku osobą molestującą może być nie tylko przełożony, ale także współpracownik.

Konsekwencje molestowania dla ofiary

Konsekwencje nadużyć seksualnych znajdują odzwierciedlenie w psychice ofiary. Uraz seksualny może utrzymywać się bardzo długo. Nawet wiele lat po zaprzestaniu molestowania i przerodzić się w objawy stresu pourazowego.

Mogą pojawić się problemy z zaufaniem do innych, bliskością, a także nadmierna podejrzliwość bądź lęk w kontaktach intymnych. Występuje także obniżona samoocena, wzbudzanie w sobie winy za to, co się wydarzyło czy poczucie wstydu. Elementem charakterystycznym może być odczuwanie nieczystości. To również są skutki, jakie mogą dotknąć osobę molestowaną. Zdarza się również tak, że ofiara mimo krzywdy jakiej doznała, musi uporać się z upokorzeniem ze strony innych. Bywa wykluczona społecznie czy etykietowana. Warto wówczas skorzystać z psychoterapii. Ma ona na celu powrót do równowagi psychicznej, jak i zrozumienie tego, co się wydarzyło i zdjęcie z ofiary odpowiedzialności.

Przepracowanie traumy, co jest często spotykanie przy tego typu nadużyciu, należy rozpocząć jak najszybciej. Nieprzepracowanie traumy może skutkować zaostrzeniem się PTSD (zespół stresu pourazowego). Codziennością bywa depresja, destrukcyjne zachowania, nadmierne spożywanie alkoholu by uśmierzyć ból psychiczny, wyniszczającymi myślami i zachowaniami.

Pojawiają się również niekontrolowane zachowania w stosunku do najbliższego otoczenia. Do charakterystycznych objawów PTSD zaliczamy: przeżywanie na nowo stresora. Co za tym idzie unikanie sytuacji, które mogą wywołać stresor, bezsenność, depresję, myśli samobójcze, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Jest też nadmierna czujność, izolacja od innych ludzi.

Molestowanie w sądzie

Ofiary molestowania często nie zgłaszają tego faktu wymiarowi sprawiedliwości. Boją się spotkać ze sprawcą w sądzie, chcą uniknąć konfrontacji i ponownego odtwarzania złych zdarzeń, boją się także utraty pracy.

Trudno jest udowodnić molestowanie czy mobbing. Zwłaszcza, jeśli nie ma świadków lub nie chcą zeznawać w sądzie, w obawie przed utratą pracy. Jednakże to, czy sprawca poniesie odpowiedzialność za swoje czyny, nie powinno mieć wpływu na chęć pomocy samym sobie. Przeciwnie powinno determinować zwrócenie się o pomoc do specjalisty.

Kobra i Saper 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: