Ofiara i sprawca mobbingu

Karolina Sikorska        12 lutego 2020        Komentarze (0)

Zapewne znasz już definicję mobbingu, o której mowa w art. 94[3] § 2 K.p. Zgodnie z nią, mobbing oznacza działania lub zachowania:

  1. dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
  2. polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
  3. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
  4. powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
  5. powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Ofiara/osoba pokrzywdzona/obiekt mobbingu

Bardzo nie lubię określenia ofiara. Z kolei, w publikacjach tematycznych pojawia się określenie obiekt mobbingu – dla określenia osoby go doświadczającej.

Należy jednak pamiętać, że mobbing może dotykać jedynie pracownika. Jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Gdy takie same zachowania skierujemy przeciwko innym osobom, np. przeciwko pracodawcy, czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – nie mieszczą się w definicji mobbingu.

Jeżeli doświadczający mobbingu pozostaje w stosunku pracy, to może dochodzić roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy mobbingu dopuszczają się przeciw niemu jego podwładni.

Jeśli jednak podstawą jego zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski) to może bronić się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Podstawą będą wówczas przepisy o ochronie dóbr osobistych bądź czynu zabronionego – z art.415 K.c.

Można wówczas żądać zaniechania określonego działania, usunięcia skutków danego czynu, złożenia oświadczenia o określonej treści, np. publicznych przeprosin bądź zapłaty zadośćuczynienia czy wpłaty na wskazany cel społeczny.

Z kolei, przy zastosowaniu art.415 K.c. można domagać się odszkodowania za szkodę, jaka wystąpiła na skutek bezprawnego działania sprawcy.

Mobber

Oceniając, czy dana sytuacja jest mobbingiem, nie jest istotne, kto jest osobą stosującą mobbing.

Mobberem może być pracodawca, będący osobą fizyczną, jak i osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy jednostką organizacyjną.

W roli sprawców mobbingu mogą także występować inni pracownicy czy przełożeni, a także osoby trzecie. Mogą nimi być osoby przebywające w miejscu pracy, np. świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W sprawach, gdzie mobbing występuje w oświacie, mobberem mogą być na przykład rodzice uczniów.

Odpowiedzialność

Za mobbing – bez względu na to, kto jest jego sprawcą – zawsze odpowiada pracodawca. Choć budzi to wiele wątpliwości, to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Skoro mobbing wystąpił to pracodawca ponosi jego koszty.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 878 305e-mail: kancelariabatna@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelariabatna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: