blog o mobbingu. rozstrój zdrowia a mobbing

MOBBING – NIE JEST CHOROBĄ, ALE JEGO  SKUTKI – TAK! – wywiad ze mną :)

Karolina Sikorska        14 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Rozmowa z Karoliną Sikorską – Bednarczyk, specjalistką prawa pracy. Prezesem Stowarzyszenia Antymobbingowego, im. Barbary Grabowskiej. Wywiad przeprowadziła Pani Sylwia Chodorowska-Kozień – dziękuję 🙂  ***  S. Ch.-K. – jestem zdrowa czy mobbingowana? Po co mi dokumentacja medyczna? – Karolina Sikorska – Bednarczyk: O mobbingu mówimy wówczas, gdy pracownik doznaje działań lub zachowań ze strony mobbera, o […]