dyskryminacja ze względu na wiek

Dyskryminacja ze względu na wiek

Karolina Sikorska        18 lutego 2020        Komentarze (0)

Zdaniem SN: Wyłączenie emerytów i rencistów z nagród było dyskryminacją Dyskryminacją pośrednią osoby niepełnosprawnej było zawarcie umowy między pracodawcą a związkami zawodowymi, która wykluczała emerytów i rencistów z grupy osób, którym należy się nagroda jubileuszowa w razie utraty pracy po restrukturyzacji zakładu – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Problem powstał na tle porozumienia zakładu […]