gdy sprawcą mobbingu nie jest pracodawca

Mobbing jest mobbingiem nawet wówczas, gdy nie stosuje go pracodawca

Karolina Sikorska        16 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Często pada pytanie, czy ma znaczenie, kto jest sprawcą mobbingu, bądź czy mam szansę wygrać sprawę, gdy nie nęka mnie bezpośredni przełożony, a współpracownik. TAK! Jeśli tylko działania i zachowania, jakich doświadczasz są faktycznie mobbingiem (czy występują wszystkie elementy definicyjne) to nie ma znaczenia, kto jest ich sprawcą. Za wszelkie działania osoby, która mobbinguje innego […]