Obiektywna

Odpowiedzialność za mobbing

Karolina Sikorska        27 maja 2020        4 komentarze

Często, zwłaszcza w prowadzonych sprawach sądowych, Klienci pytają mnie kto poniesie odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Co do zasady jest to pracodawca, czyli jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracownika. Na czele pracodawcy najczęściej stoi dyrektor. Jest on kierownikiem zakładu pracy, który ma prawo zatrudniania i zwalniania pracowników. Nad pracodawcą najczęściej jest jeszcze jakiś organ nadrzędny. Z kolei […]