obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

Jak wdrożyć rozwiązania antymobbingowe w zakładzie pracy

Karolina Sikorska        19 marca 2018        4 komentarze

Przedstawiam obiecany post o tym, jak powinna wyglądać profilaktyka antymobbingowa w zakładzie pracy.  Pracodawca zawsze jest odpowiedzialny za stosowanie wobec pracownika mobbingu przez innych pracowników nawet wówczas, gdy sam mobbingu nie stosował, a nawet nie orientował się, że zjawisko takie występuje w jego firmie. Ma więc obowiązek stworzenia takich warunków i atmosfery w pracy, w których mobbbing nie […]