Biegły sądowy w sprawie o mobbing

Karolina Sikorska        29 grudnia 2017        Komentarze (0)

Obecnie mamy kilka spraw z mobbingiem w tle na ukończeniu i przed nami albo za nami opinie biegłych sądowych. Niestety nie wszystkie wypadają na korzyść pokrzywdzonych mobbingiem osób.

Sądy nie zawsze dopuszczają dowód z opinii biegłego sądowego, a jeśli już to dopiero wówczas, gdy uznają, że inne dowody zebrane w sprawie świadczą o tym, że do mobbingu mogło dojść. Biegły jednak nie ma przekonać Sądu, że mobbing faktycznie wystąpił, ale określić, czy występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanem zdrowia pracownika a tym, czego doświadczał w pracy. Kolejno ma ocenić, jaki jest stopień uszczerbku na zdrowiu pracownika, bowiem od tego może zależeć wysokość zadośćuczynienia czy odszkodowania, jaką zasądzi Sąd. Biegły nie jest więc uprawniony do stwierdzenia, że w danej sprawie powód był ofiarą mobbingu, gdyż to – jako ocena prawna – należy wyłącznie do kompetencji Sądu.

Sąd w takich sytuacjach może skorzystać z wiedzy zewnętrznych ekspertów, posiadających specjalistyczną wiedzę w danym temacie. Tych specjalistów nazywa się biegłymi sądowymi. To biegły sądowy, zwłaszcza z dziedziny psychologii (koniecznie psychologii pracy) oraz specjalisty psychiatrii posiada wiedzę, np. medyczną, pozwalającą na obiektywną ocenę, czy dane schorzenie, na które cierpi osoba doświadczająca mobbingu, może być efektem jego stosowania, czy też wynika z przyczyn zupełnie innych.

 

Kto może zostać biegłym sądowym? Otóż każdy, kto posiada specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie. Dobrze byłoby, gdyby ten specjalista posiadał wiedzę wyższego szczebla, posiadał dyplomy na potwierdzenie swojej wiedzy. Moim zdaniem nie jest dopuszczalne, choć się zdarza, aby był to jedynie magister, np. psychologii zaraz po studiach.

Biegły sądowy, aby mógł wykonywać polecenia Sądu, musi być wpisany na Listę Biegłych Sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego na dany rejon. Czasami się zdarza, że w rejonie danego okręgu sądowego nie ma biegłego z danej dziedziny. Na tych listach można jednak znaleźć specjalistów takich dziedzin, jak astronomia, astrologia, czy różdżkarstwo 🙂 bo a nóż się okaże, że w danej sprawie niezbędne jest posiadanie unikatowej wiedzy 🙂

Biegły sądowy powoływany jest w sprawie w celu wydania opinii pisemnej, dokonanej na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach prawy (w przypadku mobbingu będzie to dokumentacja medyczna, dokumentacja fotograficzna, czy opisy sesji psychologicznych), badania osobistego powoda, czy oględzin miejsca zdarzeń i innego materiału zgromadzonego w sprawie. Biegły może ocenić czy na przykład podpisy złożone przez daną osobę są autentyczne. Taki biegły to grafolog – chyba najbardziej znany 🙂 Uzupełniająco biegły może również wydać opinię ustnie. Rolą biegłego sądowego jest jedynie ocena faktów w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych, biegły nie jest od tego, aby poszukiwać za Ciebie dowodów czy ustalać okoliczności faktycznych w sprawie. Rolą biegłego nie jest również dokonywanie wykładni prawa czy ustalanie aktualnie obowiązujących przepisów.

Strony postępowania, czyli powód jak i pozwany mają prawo kwestionować ocenę faktów dokonaną przez biegłego, mogą zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia czy nawet wnieść o sporządzenie kolejnej opinii przez innego biegłego.

Opinia biegłego sądowego, aby była wiarygodnym dowodem w sprawie musi być przeprowadzona przez biegłego wyznaczonego przez Sąd, co oznacza, że nie może być dowodem w sprawie opinia przygotowana nawet przez biegłego, ale nie na zlecenie Sądu. Wówczas taka opinia będzie prywatną, którą Sąd może, ale nie musi brać pod uwagę. Możesz przedstawić Sądowi opinię prywatną, jeśli chcesz podważyć to, co zaprezentował biegły. Wówczas Sąd i tak powoła swojego biegłego.

Podstawą opinii sporządzonej przez biegłego sądowego jest teza, jaką Sąd wskazuje w postanowieniu o powołaniu biegłego. Teza to najczęściej pytania, jakie chcemy, aby Sąd zadał biegłym. Muszą mieć one związek zarówno z doświadczanymi działaniami i zachowaniami prezentowanymi wobec osoby doświadczającej mobbingu, jak i oceną związku przyczynowo-skutkowego związanego ze stanem zdrowia pokrzywdzonego.

Niestety coraz częściej słyszy się opinie krytyczne wobec biegłych sądowych, bowiem wykonują je bardzo długo oraz nie zawsze dokładnie. Coraz częściej również brakuje na Listach biegłych z ważnych dziedzin, takich jak psychiatria czy różnorodna medycyna.

Jak masz specjalne wiadomości i chcesz się podzielić nimi z innymi to zgłaszaj się do Prezesa Sądu. To cenne dzielić się z innymi. Sama jestem biegłym sądowym do spraw rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na Listach Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Jak potrzebujesz kogoś, kto ma wiadomości specjalne możesz złożyć wniosek o powołanie właśnie mnie w Twojej sprawie. 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: